به کانال تلگرام سرور دی ال بپیوندید ...

آموزش مانیتورینگ پهنای باند در لینوکس به کمک ابزار vnSTAT

ارسال شده در ۰۵ فروردین ۱۳۹۴ دسته بندی : دسته‌بندی نشده


بسیاری از مدیران سرور ها نیازمند ابزاری برای مانیتورینگ کل پهنای باند مصرفی دانلود و یا آپلود شده بر روی سرور می باشند. ممکن است مدیر سرور برای مدیریت بهتر سرور از یک کنترل پنل مانند دایرکت ادمین ( Directadmin ) ، سی پنل ( cPanel ) ، پلسک ( Plesk ) ، وب سایت پنل ( WebSitePanel ) و یا کلوکسو ( Kloxo ) بسته به نوع سیستم عامل سرور استفاده نماید، اما هیچکدام از این پنل ها کل ترافیک مصرف شده بر روی سرور را نمایش نمی دهند، این پنل تنها با تقریب ممکن است ترافیک مصرفی یک اکانت را نمایش دهند. اما ملاک هزینه های پهنای باند ، کل ترافیک انتقال یافته بر روی کارت شبکه است که ممکن است صرف آپدیت های سیستم عامل و یا حتی ویروس ها و یا حملات بروت فورس ( Brute Force ) شود و مدیر سرور مجبور به پرداخت هزینه برای ترافیک ناخواسته خود می شود. پیش از این نیز در مقالات دیگری نرم افزار هایی برای مانیتورینگ ترافیک سرور معرفی کرده بودیم، در این مقاله نیز ابزار مفید دیگری به نام vnSTAT  قابل نصب بر روی سیستم عامل های لینوکسی  را معرفی خواهیم نمود که می تواند در تعیین دقیق تر ترافیک مصرفی سرور مفید باشد.

از مزایای این نرم افزار می توان به سبک بودن آن اشاره نمود که بار خاصی را بر روی سرور اعمال نمی کند. این نرم افزار مدعی است که کل ترافیک انتقال داده شده بر روی شبکه سرویس اعم از ترافیک وب سرور و یا حتی حجم پکت های ICMP را مورد محاسبه قرار می دهد و ترافیک مصرفی بصورت ساعتی ؛ روزانه و ماهانه قابل مشاهده خواهد بود.

نصب نرم افزار vnSTAT   بر روی سیستم عامل لینوکس :

لطفا ابتدا از طریق ssh به سرور خود متصل شوید. سپس دستور زیر را برای نصب vnStat بر روی سیستم عامل CentOS وارد نمائید:

yum install vnstat

حال می بایست به کمک دستورات زیر تنظیم نمائید تا دستور vnstat به کمک کرون هر چند دقیقه یکبار اجرا شود:

vim /etc/cron.d/vnstat

*/5 * * * * vnstat /usr/sbin/vnstat.cron

حال می بایست مشخص کنید که vnstat کدام اینترفیس ( interface ) را مانیتور نماید:

vnstat -i eth0

ممکن است با خطای زیر روبرو شوید:

Error :

Unable to rea d database “/var/lib/vnstat/eth0″.

eth0: Not enough data available yet.

اما مشکلی نخواهد بود، این خطا تنها به این دلیل که اولین بار است که آن  را اجرا می کنید رخ می دهد. نصب اولیه نرم افزار  به همین سادگی انجام می پذیرد ، برای مشاهده دستورات مختلف آن و خروجی های مربوطه ، توجه شما را به موارد زیر جلب می دارد:

$ vnstat --help
 vnStat 1.12 by Teemu Toivola 

     -q, --query     query database
     -h, --hours     show hours
     -d, --days      show days
     -m, --months     show months
     -w, --weeks     show weeks
     -t, --top10     show top10
     -s, --short     use short output
     -u, --update     update database
     -i, --iface     select interface (default: eth0)
     -?, --help      short help
     -v, --version    show version
     -tr, --traffic    calculate traffic
     -ru, --rateunit    swap configured rate unit
     -l, --live      show transfer rate in real time

See also "--longhelp" for complete options list and "man vnstat".
 
$ vnstat
Database updated: Sat Aug 1 22:50:01 2009

  eth1 since 11/20/08

     rx: 3.32 TiB   tx: 2.81 TiB   total: 6.13 TiB

  monthly
           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
    Jul '09  609.40 GiB | 282.21 GiB | 891.61 GiB |  2.79 Mbit/s
    Aug '09   16.95 GiB |  10.46 GiB |  27.40 GiB |  2.80 Mbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated  552.14 GiB | 340.70 GiB | 892.83 GiB |

  daily
           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   yesterday   19.19 GiB |  8.63 GiB |  27.82 GiB |  2.70 Mbit/s
     today   16.95 GiB |  10.46 GiB |  27.40 GiB |  2.80 Mbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated   17.81 GiB |  10.99 GiB |  28.80 GiB |
(with 2 interfaces)
$ vnstat

           rx   /   tx   /   total  /  estimated
 Internet (eth1):
    Jul '09   31.90 GiB /  28.05 GiB /  59.95 GiB
    Aug '09  281.04 MiB /  99.45 MiB / 380.49 MiB /  12.05 GiB
   yesterday   1.23 GiB / 473.23 MiB /  1.69 GiB
     today  281.04 MiB /  99.45 MiB / 380.49 MiB /   397 MiB

 Local (eth0):
    Jul '09   25.13 GiB / 116.94 GiB / 142.07 GiB
    Aug '09  234.75 MiB /  5.03 GiB /  5.26 GiB / 170.76 GiB
   yesterday  520.55 MiB /  2.21 GiB /  2.72 GiB
     today  234.75 MiB /  5.03 GiB /  5.26 GiB /  5.51 GiB
$ vnstat -h
 eth1                                   21:25
 ^      r
 |      r
 |      r                      r
 |    r r                      r
 |   t r r                      r      t
 |   rt r r                      r r   t t
 |   rt r r                      r r   t t
 |   rt r r     t           r      r r   t t
 |   rt r rt    t          r r    r rt rt t rt rt t
 | rt rt rt rt rt r rt r       r r r r rt rt rt rt rt rt rt t
 -+--------------------------------------------------------------------------->
 | 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 h rx (KiB)  tx (KiB)   h rx (KiB)  tx (KiB)   h rx (KiB)  tx (KiB)
22  250,801  205,825  06  100,529   49,054  14  205,356  157,877
23  705,144  885,844  07   52,806   44,130  15  258,228  226,265
00  928,792  224,789  08   52,298   45,230  16 1,028,043  343,843
01 1,271,180  292,260  09   70,396   61,719  17  755,804  293,309
02  212,296  186,481  10  155,502   72,451  18  235,691  284,886
03  165,931   91,943  11  266,673   92,497  19  275,554  658,386
04  150,997  437,071  12  392,244  122,185  20  307,819  850,813
05  180,170   56,391  13  133,829  120,555  21  117,474  292,787
$ vnstat -d

 eth1 / daily

     day     rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   07/03/09   10.90 GiB |  6.39 GiB |  17.29 GiB |  1.68 Mbit/s
   07/04/09   21.21 GiB |  5.65 GiB |  26.87 GiB |  2.61 Mbit/s
   07/05/09   10.58 GiB |  6.67 GiB |  17.25 GiB |  1.67 Mbit/s
   07/06/09   49.90 GiB |  9.69 GiB |  59.59 GiB |  5.79 Mbit/s
   07/07/09   28.09 GiB |  7.58 GiB |  35.68 GiB |  3.46 Mbit/s
   07/08/09   17.60 GiB |  6.83 GiB |  24.43 GiB |  2.37 Mbit/s
   07/09/09   20.80 GiB |  15.64 GiB |  36.44 GiB |  3.54 Mbit/s
   07/10/09   16.10 GiB |  11.14 GiB |  27.24 GiB |  2.64 Mbit/s
   07/11/09   9.79 GiB |  4.96 GiB |  14.76 GiB |  1.43 Mbit/s
   07/12/09   9.36 GiB |  9.60 GiB |  18.97 GiB |  1.84 Mbit/s
   07/13/09   11.26 GiB |  8.16 GiB |  19.42 GiB |  1.89 Mbit/s
   07/14/09   32.65 GiB |  9.56 GiB |  42.21 GiB |  4.10 Mbit/s
   07/15/09   35.32 GiB |  15.55 GiB |  50.88 GiB |  4.94 Mbit/s
   07/16/09   20.71 GiB |  15.24 GiB |  35.95 GiB |  3.49 Mbit/s
   07/17/09   15.10 GiB |  15.34 GiB |  30.44 GiB |  2.95 Mbit/s
   07/18/09   14.23 GiB |  5.20 GiB |  19.44 GiB |  1.89 Mbit/s
   07/19/09   23.59 GiB |  6.73 GiB |  30.32 GiB |  2.94 Mbit/s
   07/20/09   36.36 GiB |  7.53 GiB |  43.90 GiB |  4.26 Mbit/s
   07/21/09   28.11 GiB |  6.06 GiB |  34.16 GiB |  3.32 Mbit/s
   07/22/09   20.80 GiB |  15.36 GiB |  36.16 GiB |  3.51 Mbit/s
   07/23/09   18.20 GiB |  10.71 GiB |  28.91 GiB |  2.81 Mbit/s
   07/24/09   13.07 GiB |  6.25 GiB |  19.33 GiB |  1.88 Mbit/s
   07/25/09   9.74 GiB |  6.38 GiB |  16.11 GiB |  1.56 Mbit/s
   07/26/09   11.51 GiB |  6.66 GiB |  18.17 GiB |  1.76 Mbit/s
   07/27/09   16.68 GiB |  9.18 GiB |  25.86 GiB |  2.51 Mbit/s
   07/28/09   17.06 GiB |  6.61 GiB |  23.67 GiB |  2.30 Mbit/s
   07/29/09   23.19 GiB |  7.21 GiB |  30.41 GiB |  2.95 Mbit/s
   07/30/09   9.34 GiB |  7.79 GiB |  17.13 GiB |  1.66 Mbit/s
   07/31/09   19.19 GiB |  8.63 GiB |  27.82 GiB |  2.70 Mbit/s
   08/01/09   17.13 GiB |  10.50 GiB |  27.63 GiB |  2.81 Mbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated   17.94 GiB |  11.00 GiB |  28.94 GiB |
$ vnstat -m

 eth1 / monthly

   month     rx   |   tx   |  total   |  avg. rate
  ------------------------+--------------+--------------+---------------
   Nov '08   74.94 GiB |  96.48 GiB |  171.42 GiB | 554.76 kbit/s
   Dec '08   279.32 GiB |  276.05 GiB |  555.37 GiB |  1.74 Mbit/s
   Jan '09   324.34 GiB |  413.38 GiB |  737.72 GiB |  2.31 Mbit/s
   Feb '09   273.73 GiB |  362.49 GiB |  636.22 GiB |  2.21 Mbit/s
   Mar '09   353.50 GiB |  270.03 GiB |  623.53 GiB |  1.95 Mbit/s
   Apr '09   361.74 GiB |  365.01 GiB |  726.74 GiB |  2.35 Mbit/s
   May '09   345.62 GiB |  440.43 GiB |  786.05 GiB |  2.46 Mbit/s
   Jun '09   758.45 GiB |  359.30 GiB |   1.09 TiB |  3.62 Mbit/s
   Jul '09   609.40 GiB |  282.21 GiB |  891.61 GiB |  2.79 Mbit/s
   Aug '09   17.13 GiB |  10.50 GiB |  27.63 GiB |  2.81 Mbit/s
  ------------------------+--------------+--------------+---------------
  estimated  556.15 GiB |  340.85 GiB |  897.00 GiB |
$ vnstat -t

 eth1 / top 10

  #   day     rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
  -----------------------------+-------------+-------------+---------------
  1  06/24/09   80.56 GiB |  10.47 GiB |  91.03 GiB |  8.84 Mbit/s
  2  06/09/09   49.11 GiB |  21.65 GiB |  70.76 GiB |  6.87 Mbit/s
  3  06/15/09   38.01 GiB |  28.77 GiB |  66.78 GiB |  6.48 Mbit/s
  4  06/26/09   53.03 GiB |  10.57 GiB |  63.60 GiB |  6.17 Mbit/s
  5  07/06/09   49.90 GiB |  9.69 GiB |  59.59 GiB |  5.79 Mbit/s
  6  06/25/09   47.32 GiB |  10.11 GiB |  57.43 GiB |  5.58 Mbit/s
  7  02/20/09   19.15 GiB |  37.55 GiB |  56.70 GiB |  5.50 Mbit/s
  8  02/02/09   20.65 GiB |  34.03 GiB |  54.68 GiB |  5.31 Mbit/s
  9  01/14/09   20.00 GiB |  32.99 GiB |  52.99 GiB |  5.14 Mbit/s
  10  04/26/09   32.37 GiB |  19.22 GiB |  51.59 GiB |  5.01 Mbit/s
  -----------------------------+-------------+-------------+---------------
$ vnstat -w

 eth1 / weekly

           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
  ---------------------------+-------------+-------------+---------------
  last 7 days  114.11 GiB |  56.58 GiB | 170.69 GiB |  2.38 Mbit/s
   last week  137.79 GiB |  58.96 GiB | 196.75 GiB |  2.73 Mbit/s
  current week  102.60 GiB |  49.92 GiB | 152.52 GiB |  2.49 Mbit/s
  ---------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated  121.38 GiB |  59.06 GiB | 180.44 GiB |
$ vnstat -tr
3103 packets sampled in 5 seconds
Traffic average for eth1

   rx     50.41 KiB/s      289 packets/s
   tx     82.11 KiB/s      331 packets/s
$ vnstat -l
Monitoring eth0...  (press CTRL-C to stop)

  rx:    0 kbit/s   1 p/s     tx:    4 kbit/s   2 p/s


 eth0 / traffic statistics

              rx     |    tx
--------------------------------------+------------------
 bytes            21 KiB |     36 KiB
--------------------------------------+------------------
     max       60 kbit/s |    72 kbit/s
   average      3.36 kbit/s |   5.76 kbit/s
     min        0 kbit/s |    0 kbit/s
--------------------------------------+------------------
 packets            262 |       272
--------------------------------------+------------------
     max         94 p/s |     94 p/s
   average         5 p/s |      5 p/s
     min         0 p/s |      0 p/s
--------------------------------------+------------------
 time          50 seconds
 

نصب گرافیکی نرم افزار vnSTAT :

 vnSTAT در حالت عادی داده ها را بصورت گرافیکی نمایش نمی دهد ، لذا برای مشاهده  گزارش مانیتورینگ بصورت گرافیکی می بایست یک اسکریپت برای مشاهده اینترفیس آن بر روی سرور نصب نمائید. با فرض اینکه از کنترل پنلی مانند دایرکت ادمین استفاده می فرمائید، لطفا یک اکانت برای این منظور بسازید، البته شما می توانید vnSTAT را داخل یکی از پوشه های دامنه های فعال خود نصب نمائید. لذا در صورتیکه مرحله نصب vnSTAT صورت گرفته است، لطفا  جهت وارد کردن دستوارت از طریق ssh به سرور متصل شوید.

پس از اتصال به سرور با دستور زیر به پوشه public_html دامنه مورد نظر خود وارد شوید:

cd /home/parspack/public_html

حال یک فولدر برای قرار گرفتن اسکریپت ساخته و باقی دستورات را اجرا نمائید:

mkdir parspack_monitor cd parspack_monitor wget http://www.sqweek.com/sqweek/files/vnstat_php_frontend-1.5.1.tar.gz tar xzf vnstat_php_frontend-1.5.1.tar.gz

سپس فایل config.php را در پوشه vnstat توسط ویرایشگر vim باز نموده و پارامتر های زیر را درون آن تغییر دهید :

$locale = ‘en_US.UTF-8’; $language = ‘en’; $iface_list = array(‘eth0’); $iface_title[‘eth0’] = ‘Internal’;

فراموش نکنید از آنجا که با یوزر روت (  ) تغییرات انجام شده ،می بایست دسترسی فایل های اسکریپت را اصلاح نمایید.