سرور اختصاصی فرانسه

OVH سرویسهای زیر در حال حاضر در رک OVH فرانسه / کانادا باشند .
OVH E3-SAT-1 E3-SAT-2 E3-SAT-3 E3-SAT-4 SYS-IP-5
Type CPU Intel Xeon E3 1225v2 Intel Xeon E3 1225v2 Intel Xeon E3 1245v2 Intel Xeon E3 1245v2 2 x Intel   Xeon E5606
Hyper-Threading Technology
Brand CPU
The Amount of RAM 16 GB DDR3 32 GB DDR3 32 GB DDR3 32 GB DDR3 96 GB DDR3
Type and Number of hard disk 2 x 2 TB SATA 2 x 2 TB SATA 2 x 2 TB SATA 2 x 2 TB SATA 2 x 2 TB SATA
Speed ​​Communication ports 1 Gbit/s-Port 1 Gbit/s-Port 1 Gbit/s-Port 1 Gbit/s-Port 1 Gbit/s-Port
The number of IP 1 (Main) 1 (Main) 1 (Main) 1 (Main) 1 (Main)
The Amount of Monthly Traffic Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Hardware Raid MegaRAID Cache + battery MegaRAID Cache + battery MegaRAID Cache + battery
Upgrade
Hardware Firewall Free Free Free Free Free
Space Backup Free
Custom Partitioning
To Reboot Remote
Select Operating System
To Install Virtual Instrument
Technical Support – Ticket and phone
Monitoring free
Setup fee £45 £45 £45 £45 £80
Monthly Price £43 £53 £63 £72 £80
The monthly cost to pay Setup * to Order No Setup call .

سایر قوانین مطابق با آنچه که در سایت دیتاسنتر آمده است . OVH

1- در صورتی که سرویس مورد نیاز شما در لیست وجود نداشت، لطفاً با ما تماس حاصل فرمائید.

2-در تمام پلن ها شما می توانید به جای 2 عدد هارد ساتا 2 عدد هارد 120 SSD با همان قیمت جایگززین کنید .

3- در صورت درخواست مشتری نرم افزارهای Firewall, Antivirus, Anti DDos بصورت رایگان نصب و تنظیم می گردد. 4- هزینه ترانسفر اطلاعات برای مشتریانی که قصد انتقال اطلاعات خود به سرورهای ما را دارند کاملاً رایگان است. 5- در صورت درخواست مشتری نصب نرم افزارهای مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند : Esxi یا Hypervm یا OpenVZ یا Xen بصورت رایگان انجام می شود .

6- در صورت تمایل به خرید هر یک از سروهای بالا و همچنین سایر پلن های دیتاسنتر با بخش فروش شرکت ارتباط برقرار کنید .

Contact us