سرور اختصاصی سوئیس

Private Layer سرویسهای زیر در حال حاضر در رک , Private Layer باشند .
Private Layer Private Layer Private Layer Private Layer Private Layer Private Layer
Type CPU Intel Xeon Westmere 5620 Intel Xeon E3-1220 V3 Intel Xeon E3-1240 V3 Intel Xeon E3-1270 V3 Intel Xeon Jaketown E5-2620
Hyper-Threading Technology
Brand CPU
The Amount of RAM 4 GB DDR3 8 GB DDR3 8 GB DDR3 8 GB DDR3 8 GB DDR3
Type and Number of hard disk 1 TB SATA II 1 TB SATA II 1 TB SATA II 2 TB SATA II 1 TB SATA II
Speed ​​Communication ports 1 Gbit/s-Port 1 Gbit/s-Port 1 Gbit/s-Port 1 Gbit/s-Port 1 Gbit/s-Port
The number of IP 1 (Main) 1 (Main) 1 (Main) 1 (Main) 1 (Main)
The Amount of Monthly Traffic 3 TB Premium Bandwidth/Month 10 TB Premium Bandwidth/Month 10 TB Premium Bandwidth/Month 10 TB Premium Bandwidth/Month 10 TB Premium Bandwidth/Month
Hardware Raid Call Call Call Call Call
Upgrade
Hardware Firewall Price Price Price Price Price
Space Backup Free
Custom Partitioning
To Reboot Remote
Select Operating System
To Install Virtual Instrument
Technical Support – Ticket and phone
Monitoring free
Setup fee
Monthly Price $99 $149 $159 $169 $199
The monthly cost to pay Setup * to Order No Setup call .

سایر قوانین مطابق با آنچه که در سایت دیتاسنتر آمده است .  PrivateLayer

1- در صورتی که سرویس مورد نیاز شما در لیست وجود نداشت، لطفاً با ما تماس حاصل فرمائید. 2- در صورت درخواست مشتری نرم افزارهای Firewall, Antivirus, Anti DDos بصورت رایگان نصب و تنظیم می گردد. 3- هزینه ترانسفر اطلاعات برای مشتریانی که قصد انتقال اطلاعات خود به سرورهای ما را دارند کاملاً رایگان است. 4- در صورت درخواست مشتری نصب نرم افزارهای مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند : Esxi یا Hypervm یا OpenVZ یا Xen بصورت رایگان انجام می شود .

5- در صورت تمایل به خرید هر یک از سروهای بالا و همچنین سایر پلن های دیتاسنتر با بخش فروش شرکت ارتباط برقرار کنید .

Contact us